Index

 IN 000 

 •• Motortroljer og Sporbygningsmateriel i Danmark

  I denne fortegnelse behandles følgende køretøjer
   
Link  Kode  Maskintype
 

 

 
 

 A

 Anhængere
AP 000  AP  Private anhængere
A 000  A1  10t troljeanhængere 1a - 199a
A 300  A3  17t troljeanhængere serie 300a
A 600  A6  Specialanhængere serie 600a
AS 000  AS  Specialanhængere og løbevogne for sporbygningsmateriel
AS 500

 AS

 Mandskabsvogne for sporbygningsmateriel
AU 000  AU  Uregistrerede anhængere
 B  Ballasteringsmateriel
BF 000  BF  Ballastfordelere / Ballastplove - BF
BK 000  BK  Ballasttampere - Kantmoduleringsmaskiner - Kantdosere - KM
BR 000  BR  Ballastrensere - BR
BT 000  BT  Ballasttampere - Dynamiske Stabiliserings Maskiner - DSM
BU 000  BU  Ballastudgravningsmaskiner - BUM
 I  Indexering
IN 000  IN   ( denne oversigt )
IN 500  IN  Index for alle køretøjer i gruppe 500
IN 600  IN  Index for alle køretøjer i gruppe 600
IP 000  IP  Privatbane index
 L  Trækkraft og maskinanlæg
LK 000  LK  Lokomotiver
LT 000  LT  Rangertraktorer
 T  Motortroljer
TB 000  TB  Overbanemesterdræsiner - B 1-100
TE 000  TE  El-driftens specialtroljer
TH 000  TH  Hjælpevognstjenestens motorkøretøjer og -troljer
TP 000  TP  Private motortroljer
Tm 000  T1  Motortroljer 1-199 
Tm 200  T2  Motortroljer serie 200 
Tm 400  T4  Motortroljer serie 400  
Tm 500  T5  Motortroljer serie 500  
Tm 600  T6  Motorkøretøjer serie 600 - Unimog, Rowitrac og EKO
Tm 700  T7  Motortroljer serie 700
 S  Sporbygningsmateriel
SB 000  SB  Sporombygningstog 
SE 000  SE  Skinneudvekslingsmateriel - SUM
SI 000  SI  Siderettere - R
SK 000  SK  Sporombygningskolonnens sprcialkøretøjer - SOK
SL 000  SL  Skinneslibevogne og -tog
SV 000  SV  Svellestoppere - øvrige typer - SV
SV 100  SV  Svellestoppere - Stoppe og Rette - SR
SV 200  SV  Svellestoppere - Single stopppe og Rette - SSR
 


Bemærkninger

Hovedgruppeoversigterne betegnes ved to bogstaver og et gruppenummer, oftest "000".

Detaljerede beskrivelser betegnes ved to bogstaver, som anført ovf, og et trecifret nummer, som ikke nødvendigvis følger køretøjets driftsnummer.

Grundlæggende defineres en motortrolje som et kørertøj med en egentlig førerkabine. Andre køretøjer, som her betegnes som anhængere, kan godt have køredrev på en eller flere aksler. Dette kan dog ikke anvendes til at fremføre køretøjet selvstændigt over længere strækninger.

Specielt for private køretøjer, som registreres særskilt, gælder, at de første to cifre af det trecifrede nummer henviser til køretøjets ejer, således 00-05 for private entreprenører og 06-98 for privatbaner ved deres tidligere køreplansnummer i "Danmarks Rejseforbindelser". (Hvorfor udvikle et nyt system, når der allerede findes et, som fungerer?)

Der er i fortegnelsen ikke taget særskilt hensyn til det nye 12-cifrede ERA-nummer, som EU har forlangt indført for alle jernbanekøretøjer fra 2006, med mindre det også er køretøjets driftsnummer. Mærkeligt nok har Banedanmark fra 2008 indført deres eget nummersystem på alt deres meteriel med nummerplader, som til forveksling ligner almindelige nummerplader til landevejskøretøjer.

Med betegnelsen "DSB" henvises også til DSB's arvtagere, først Banestyrelsen (BS) og nu senest Banedanmark (BDK). Banestyrelsen fik en VKM-kode i det nye ERA-system som "86 DK-BS". Noget tilsvarende er endnu ikke sket for Banedanmark.   


  Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen © 15.09.2009