Motorkøretøj Tm 600 

 •• Motortroljer og motorkøretøjer gruppe 600

  For alle køretøjer i gruppe 600 - se IN 600
 Grundregistrering     
   
 Regnr  1. Obs    Før 1985 - Alias  Nr 1985  Fnr  Bygget - type  Anvendelse
 Tm 602 *  1986 Bm  - Bafd 853  602 HZ 90.543 19?? Unimog ZW82S  Sprøjtevogn
 Tm 604 *  1988 Sg  - Bafd 830  604 JK 54.276 19?? Unimog  
 Tm 612 *  1986 Bb    612 CZ 68.795 19?? Unimog 1000  Ev 8,0t Last 550kg
 Tm 617 *  1988 Hk  - Bafd 1132  617 LY 47.872 19?? Unimog 1250  Ev 9,0t Last 1200kg
 Tm 624 *  1999 Gb    624 - 19?? Unimog  
 Tm 627 *  1993 Ng  - FoFa  627 CU 78.650 19?? Unimog  Forstområde Fredericia
 Tm 631 *  1996 Næ    631 - 19?? Unimog  Do Nf
 Tm 633 *  1988 Ro    633 - 19?? Unimog  
 Tm 637 *  1999 Vj    637 - 19?? Unimog  
 Tm 641 *  1990 Hl    641 AU 243 19?? Rowitrac  
 Tm 642 *  1985 Rf    642 - 19?? Rowitrac  
 Tm 648 *  1986 Gb    648 - 19?? Rowitrac  
 Tm 650 *  1988 Sg    650 AU 234 19?? Rowitrac  Grenklipper
 Tm 651 *  1985 Ge    - BB 651 19?? Rowitrac  
 Tm 653 *  2006 Ro    A653 ? 19?? Rowitrac  Sneplov
 Tm 661 *  19??  - Badf 340  - LD 35.887 19?? International 1500  Åsbrink montagevogn 
 Tm 662 *  19??  - Bafd 341  -  ? 19?? International 1500  Åsbrink montagevogn 
 Tm 663 *  1981 #  Stm 1 - BAFD 913   663 Stm HT 93.529 19?? Volvo F611  EKO montagevogn 
 Tm 664  1984 #  Stm 2 - DSB 1001  664 Stm - 19?? Volvo F612  EKO montagevogn
 Tm 665  1987 Ro  - DSB 4329  665 - 19?? Volvo F612  EKO montagevogn
 Tm 668 *  1990 Ch  -  668 LP 92.872 19?? Volvo FL6-16  EKO montagevogn 
 Tm 671  1999 Fa  - Per Aarsleff  671 EKO - 19?? Atlas  EKO pælerammer
 Tm 691  1982 #  Trm 1  691 Trm 470239 1982 Kalmar  EKO kabeltromletrolje
 Tm 692  1983 #  TRM 2  692 TRM 470241 1983 Kalmar  EKO kabeltromletrolje
 Tm 693 *  1985 Gb  Rammemaskine nr 1  693 162S 25596 1982 Atlas EK1602  EKO pælerammer 
 Tm 695 *  2006 Ro  -  695 OP 96.248 19?? Volvo FL6.18  EKO montagevogn 
 Tm 696 *  2009 Rg  -  696 SL 92.188 19?? Volvo  EKO montagevogn
             
 Tm 202  1984 Ru  EKO Specialtrolje Nr 2  202    se trolje 202  EKO montagetrolje
 Tm 205  1984 Hg  EKO Specialtrolje Nr 1  205    se trolje 205  EKO montagetrolje

     *) Gummihjul til kørsel udenfor spor. Øvrige køretøjer har alene jernbanehjul

 
 

  Uddybende forklaring
 1.Obs Årstal for hvornår køretøjet første gang er observeret i denne udformning. # = Faktisk anskaffelsesår.
 - Alias Nummer eller betegnelse, som er en sekundær registrering..
 Fnr Fabrikationsnummer. Med fede typer angives i stedet køretøjets indregistreringsnummer hos CRM.

 


  Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen © 15.10.2009