DSB 1960:  Sd 69600 > Uaikk


• Dyblastvogn Sd 69600 > 9292000 •Uai > 9917000 Uaikk
• Tiefladewagen Sd 69600 der DSB
• Low loading DSB wagon Sd 69600


update 17.08.2009


 

1960:  TO 9995 > Sd 69600 > 9292000 •Uai > 9917000 Uaikk

DSB bestilte i 1960 hos Krupp en 4-akslet dyblastvogn med lukket trug. Vognen var forudset litreret T
O 9995, men dette blev ændret i 1961 til Sd 69600 efter de nye retningslinier for international litrering. Vognen leveredes i april 1962 (Rev 6/4-62) fra SEAG under fabriksnummer 39054 for både vogn og bogier.

Vognen har Hik-G 12" trykluftbremse integreret i begge bogier og rangerskruebremse i den ene ende, hvis gelænder, ligesom de 8 korte sidestøtter, kan afmonteres efter behov. Det er muligt ved afkobling af slange- og stangforbindelser at dreje bogierne så meget, at vognen kan køre igennem kurver ned til 50m radius.
Endvidere kan vognen forskydes sideværts på bogierne hvis en for bred last (UT) rager udenfor læsseprofilet.

PDF blad med målskitse af vognen -o- PDF blad med tekniske data

1966 omlitreret til 21-86-9292000-0 •Uai, fra 1968 31-86-9292000-8 •Uai 
1982 omlitreret til 31-86-9917000-4 Uaikk
1986 overført til DSB museumstog, ændret til Sd 69600

Da der i 1986 ikke længere var behov for denne type vogn i driften, blev vognen udrangeret og overført til DSB museumstog, som anvender vognen til forskellige formål, nu igen som Sd 69600. Vognen blev ophugget ved Jernbanemuseets oprydningskampagne i 2014. 

 


Dieser Tiefladewagen der DSB hat einen wannenförmige Wagenbrücke. Hat also ein eigentliche Wagenboden. Er wurde 1962 bei SEAG gebaut im Auftrag von Krupp. 1986 bestand kein Bedarf mehr für Tiefladewagen bei DSB und der Wagen wurde ausgemustert. Seit 1986 bestand der Wagen noch bis ihr Verschrottung 2014 bei DSB museumstog. 


This low loader is of the bathtub type and was built 1962 by SEAG of Germany. As the only wagon of this kind it survives now and then used since 1986 by DSB museumstog. It was scrapped in 2014. 

 


© 2009 Dansk Jernbanearkiv / Per Topp Nielsen