Døllefjeld Jernbane

 M 4 

 

  

 
EGGER-BAHN motortrolje nr.4 for banetjenesten.
Den blev også stjålet i 2000.

   
---ooOoo---

EGGER-BAHN gasoline trolley No.4 for raod work and maintenance-of-way.
This one was also stolen in 2000.
 
  Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen © 14.06.2013