Døllefjeld Jernbane

 No 13 

 

  

 
Dette er så No.13. Nummeret fik det, fordi det på sin jomfrutur kortsluttede i et sporskifte så uheldigt,
at det forreste hjulsæt nedsmeltede totalt. Et reservehjul blev fremskaffet, men lokomotivet kører fortsat
elendigt. Overdelen har fortsat kun fået en gang grunder. Imidlertid er lokomotivet et af banens store
strækningslokomotiver og har dertil trykluftbremse, så jeg må nok se at få opgraderet lokomotivet til en lidt
bedre standard og få det malet ordentligt. Maskinen har trods alt et stort potentiale.

Modellen er opbygget på chassiset fra en Minitrix BR52. Forløberen er sat om bagved og rammen afkortet fortil.
Overbygningen er hovedsagelig fra et TT-Zeuke 4-koblet damplokomotiv, dog med gnistfangeren fra et Roco-
smalsporslokomotiv (se No.3) og førerhuset er fra et Electrotren 1-B H0 lokomotiv.

D.J. anskaffede dette lokomotiv fra en nedlagt spansk kulbane engang i 1970'erne og skulle være bygget i
Tyskland engang i 1920'rne. Hjulstilling 0-E-1. Tjenestevægt 20t.
   
---ooOoo---

May I present No.13. It became this number by having a short-cut at its first journey coursing the front
wheelset to totally melt down. So it was set aside for 35 years, but will now see attention to get it in somewhat
working order. At least some details and some new paint will do wonders. Even if it is still a lousy runner.

The model is build on the frame of a Minitrix BR52. Front bogie reversed to the back. Superstructure is
mainly from a TT Zeuke 8-wheeler with the cabin from an H0 Electrotren 2-4-0.

DJ bought this locomotive from a closed coal railway in nothern Spain some time in the 1970's and is said to
be build in the late 1920's in Germany. Wheels are 0-10-2. Weight in working order 20t
  Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen © 14.12.2010