Vogntype:  QH med håndbremse   


Modellen:  QHL 32216 fra HobbyTrade. Åbent lastgrænseraster = tidsperiode ca. 1956-1963.

Forbilledet:  QHL 32216 (1921 Scandia), Orehoved 30/12-1960. Undervognen blev 1963 genanvendt til HJ 36981. (Jens Bruun-Petersen)


Fejl på modellen i forhold til forbilledet:

1)  Det fleste vogne i 1:1 havde bredt fodtrin med to "ben" under døren. Således også forbilledet til modellen af QHL 32216. Kun de først leverede vogne (32639-32838) havde et-bens fodtrin, hvilket passer med modellen af QHL 32643 jf forbillede QHL 32657 (se nedf.). Uanset sidder modellens fodtrin for højt. I 1:1 er der 670 mm fra skinnetop til fodtrinets trædeflade.

2)  QHL-vogne kun med bremseledning - altså uden trykluftbremse - har bremsesko på kun et hjul (det til venstre for håndbremsen - sammenlign med forbilledet). Bremseskoene kan/bør fjernes fra de andre 3 hjul.

3)  Hjørnetrinbrædtet sidder alt for højt. I 1:1 befinder trinbrædtets trædeflade sig kun 574 mm over skinnetop.

4)  Skydelemmene i sidedørerne sidder i virkeligheden en anelse lavere end de øvrige skydelemme (se foto af 1:1 vognen). På modellen sidder alle lemme lige højt, dvs bunden af lemmene flugter hele vejen hen over vognsiden.

Detalje af ventilationslemme m.m.
Bemærk de typiske skrabemærker fra kæder, som ikke har været ophængt i deres øjer.
(QHL 32198, K.E.Jørgensen)

5)  De små kæder er i virkeligheden ikke fastgjort midt på skydelemmen, men derimod lidt til vestre for midten. På den anden side af lemmens midte var en bøjle, hvori splitten for enden af kæden kunne ophænges i. Formålet med splitten var, ved at stikke den ind i et hul i væggen under lemmen, at forhindre lemmen i at "falde ned". Splitten kunne låses fast ved at stikke en pind gennem et øje i splittens spids på indersiden af væggen. Fuldstændig omsonst, da lemmene også havde en fastlåsningsanordning på indersiden.

6)  Blikpladen, som beskytter træværket mod fløjdørens lukketøj (når døren åbnes), skal selvfølgelig sidde på højde med dørens lukketøj, svarende til en brædderille længere nede. Til gengæld sidder (på modellen) dørens lukketøj en anelse for lavt. Det skal også sidde ud for den 2. brædderille regnet nede fra væggens underkant:


Lukkebeslag og andre "fittings" på QHL 32198. De to hængelåse er ikke standardudstyr. (K.E.Jørgensen)

Så sidder dørbeslag og beskyttelsesplade, hvor de skal ... (Billedmanipulation: Per Topp Nielsen)

7)  Modellens fjedre har en underlig facon som en halv pyramide sat på spidsen således, at de korteste fjederblade er meget smallere end de længste. I virkeligheden er alle fjederblade lige brede (90mm). Bærefjedrene havde betegnelsen "55x" bestående af 12 blade, alle med tværsnit 90 x 13 mm.

 Uddrag af QH-vognens historie:

QH 32178 nybygget hos Scandia 1923. (Scandia fabriksfoto / JMJK)

Fra Scandia leveredes ialt 880 QH-vogne:

32689-32838 Scandia o/1506 leveret 1917 (man gik nedad fra laveste nummer QG-vogn: 32839)
32639-32688 Scandia o/1574 leveret 1919
32289-32638 Scandia o/1693/1695/1698 leveret 1919-21
31959-32288 Scandia o/1832/1834/1836 leveret 1921-24

Vogne med trykluftbremseledning fik fra 1924 (32289-32838) hhv. 1927 (32214-32288) litra QHL.
Vognene 31959-32213 var fra 1928 til 1941 hvidmalede (men ellers uændrede).
Vognene 32715-32838 fik fra 1941 monteret trykluftbremse Hik-GP og fik nyt litra QHP.
De resterende QH-vogne (31959-32213) fik fra 1941 trykluftbremse Hik-G. Denne ændredes på en del vogne fra 1951 til Hik-GP, dog uden at vognene fik litra QHP af den årsag.
Fra 1959 ombyggedes QH-vognene i stort tal til HJ, idet dog kun undervognen genanvendtes.
Enkelte vogne blev gråmalet og ændret til tjenestevogne.
Trykluftbremsen afmonteredes - formentlig til genbrug på nye vogne - fra QH/QHP fra 1960, og vogne således uden trykluftbremse fik litra QHL.

QH-vogn som har mistet trykluftbremsen (se bremse- hjørnemærkerne), men stadig har alle 8 bremsesko i behold.
Sakskøbing Sukkerfabrik 1963.

(Per Topp Nielsen)

 

Specielt mht. vognens lastgrænse: Oprindelig påskrift "Last 15000kg", fra 1930'rne ændret til "Last 15t". Fra1940'rne ændret til "liggende T". Fra midten af 1950'erne indførtes det såkaldte ABC-Lastraster med åben ramme. Fra 1960 ABC-lastraster med lukket ramme, idet det nu var vognens lasteevne (ikke lastgrænse), som blev angivet. For QH-vognene var det 15,5t.Flere modeller:

HobbyTrade laver også en model af QHL 32643 og 32661, som har alle ovennævnte fejl pånær (1), idet forbilledet ligesom modellen har et-bens fodtrin under sidedøren. Desuden QHL 32303, som har alle fejl - også (1).

Dertil flere hvidmalede udgaver, bl.a. QH 31963, 31975, 32007 og 32081, tidsepoke 1928-1941, som har alle ovennævnte fejl.

Mærkværdigvis laver man ingen modeller af litra QH og QHP, som begge efter 1941 havde trykluftbremse og 8 bremsesko svarende til modellen. Men de kan jo komme i næste ombæring.Flere for-billeder:

QH 32029 (1921 Scandia). S-mærket med Hik-GP trykluftbremse og støttestang i venstre sidedør.
Lastgrænseangivelse at "liggende T" typen. Puffere med åben 4-bens pufferkurv til venstre og lukket 2-bens til højre.
(1954 Clausen/DMJK)

QH 32102 endnu kun med Hik-G. Centralværkstedet Kh, 1944. (DSB)

QHL 32198 som tjenestevogn for Sporombygningskolonnen (1962-65). Hvid tekst i det specialvogns-grå felt.
RIV-mærke fjernet og smøreskema ("redekam") tilføjet. Bemærk ekvilibreret stangtræk til bremseskoene.
Langå 10/6-1963. (K.E.Jørgensen)

QHL 32232 (1923 Scandia). Meget atypisk med trinbrædt i venstre hjørne. Lukket lastgrænseraster.
Cvk Kh 10/01-1965. (K.E.Jørgensen)

QHL 32472 (1920 Scandia). DSB-foto 1944 på Cvk Kh med tidstypisk påskriftsmønster.
Bemærk trinbrædternes højde og puffere med lukket kurv. Transitmærke.

QHL 32657 (Scandia 1919) med et-ben fodtrin under sidedøren. Lukket lastraster og uden RIV-mærke. 
Sakskøbing Sukkerfabrik 1963. (Per Topp Nielsen)

QHP 32776 (1917 Scandia) også med Hik-GP bremse og S-mærke (må køre 100 km/h).
Lastgrænseraster af "åben kasse" type. Bemærk: Et-bens fodtrin under døren og 4 bremseslanger.
Vanløse 27/3-1959. (K.E.Jørgensen)

Specialvogn 590, Materialevogn for Signalvæsenet, 1962 ex QHL 32246. Svendborg 27/6-1964. (Jens Bruun-Petersen)


Per Topp Nielsen - Dansk Jernbanearkiv © 2006