Vogntype:  QR med skruebremse   


Modellen:  QR 35973 fra HobbyTrade. Åbent lastgrænseraster = tidsperiode ca. 1956-1963.


Fejl på modellen i forhold til forbilledet:

1)  Modellens fodtrin sidder for højt. I 1:1 er der 670 mm fra skinnetop til fodtrinets trædeflade.

2)  På QR-vognene er begge aksler flyttet 70 mm hen imod gavlen med skruebremsen i forhold til QH-vognene. Dette er næsten 1 mm i model, som er forglemt - og det kan ses, især på det nederste sidebillede.

3)  Hjørnetrinbrædtet sidder alt for højt. I 1:1 befinder trinbrædtets trædeflade sig kun 574 mm over skinnetop.

3a) QRB-vogne (36468-36667) er leveret monteret med cylinderpuffere, så det bør modellerne af QRB også have.

4)  Skydelemmene i sidedørerne sidder i virkeligheden en anelse lavere end de øvrige skydelemme (se foto af 1:1 vognen). På modellen sidder alle lemme lige højt, dvs bunden af lemmene flugter hele vejen hen over vognsiden.

Detalje af ventilationslemme m.m.
Bemærk de typiske skrabemærker fra kæder, som ikke har været ophængt i deres øjer.
(fra QHL 32198, K.E.Jørgensen)

5)  De små kæder er i virkeligheden ikke fastgjort midt på skydelemmen, men derimod lidt til vestre for midten. På den anden side af lemmens midte var en bøjle, hvori splitten for enden af kæden kunne ophænges i. Formålet med splitten var, ved at stikke den ind i et hul i væggen under lemmen, at forhindre lemmen i at "falde ned". Splitten kunne låses fast ved at stikke en pind gennem et øje i splittens spids på indersiden af væggen. Fuldstændig omsonst, da lemmene også havde en fastlåsningsanordning på indersiden.

6)  Blikpladen, som beskytter træværket mod fløjdørens lukketøj (når døren åbnes), skal selvfølgelig sidde på højde med dørens lukketøj, svarende til en brædderille længere nede. Til gengæld sidder (på modellen) dørens lukketøj en anelse for lavt. Det skal også sidde ud for den 2. brædderille regnet nede fra væggens underkant:


Lukkebeslag og andre "fittings" på QHL 32198. De to hængelåse er ikke standardudstyr. (K.E.Jørgensen)

Så sidder dørbeslag og beskyttelsesplade, hvor de skal ... (Billedmanipulation: Per Topp Nielsen)

7)  Modellens fjedre har en underlig facon som en halv pyramide sat på spidsen således, at de korteste fjederblade er meget smallere end de længste. I virkeligheden er alle fjederblade lige brede (90mm). Bærefjedrene havde betegnelsen "55x" bestående af 12 blade, alle med tværsnit 90 x 13 mm.

8)  De fleste vogne, som mistede bremsehuset, fik monteret kraftigere U-jern bjælker på gavlen med flangen mod træværket og åbningen mod hinanden. Det er dog sandsynligvis de oprindelige U-jern, som blot er drejet 90°. Alle bolthullerne i stolperne kunne tyde på dette. Modellen har beholdt de U-jernene monteret med "bunden" imod træværket.

9)  Håndtaget på bremserattet er blevet til en underlig lille knop. I virkeligheden er det 10-12 cm langt.

Detalje af bremserplatform på QR 36399.
Bemærk hvor langt håndtaget på bremserattet er og, at pufferplanken er en U-formet bjælke.
(10/1-1965 Cvk Kh, K.E.Jørgensen)

10) Pufferplanken består af en kraftig U-jern bjælke. På modellerne er den udført som en massiv firkantet klods/stang.

10a) På vogne med bremsehus mangler midtersprossen i vinduet i døren til bremsehuset på modellen. Der mangler desuden glas i alle modellens bremsehuvinduer.

Bremsehuset på QR 36239. 
Bemærk midtersprossen i vinduet - mangler på modellerne.

(DSB foto 1944, Dansk Jernbanearkiv)

11) Tre overflødige håndbøjler, som intet har at gøre på skruebremsede vogne.

12) Luftbeholderen kan jeg ikke genfinde hos forbilledet. Så indtil nogen dokumenterer dens tilstedeværelse, bør den fjernes. Vogne med Hik trykluftbremse har bremseomstillerhåndtag (Lastveksel og evt. G/P omstiller) siddende på vangen. Mangler på modellerne.

Mht farvevalg, så er den brune farve et udmærket valg. Dog skal alt træværk på trinbrædder og gulvet på bremseplatformen være "naturtræsfarvet", evt grøn- eller sortbejdset (cuprinol hhv solignum behandlet).Uddrag af QR-vognens historie:

QR 36308 nybygget hos Scandia 1922. Bemærk midtersprossen i vinduet i bremsetårndøren.
(Scandia fabriksfoto / JMJK)

Fra Scandia leveredes ialt 500 QR-vogne og 200 QRB:

35968-36067 Scandia o/1507 leveret 1918 (man fortsatte opad fra sidst leverede QGR-vogn: 35967)
36068-36117 Scandia o/1573 leveret 1919
36118-36217 Scandia o/1692 leveret 1919
36218-36267 Scandia o/1694 leveret 1920
36268-36467 Scandia o/1833/1835 leveret 1922-23
 
36468-36567 Scandia o/2064 leveret 1926 - med Knorr Kk(G) trykluftbremse og cylinderpuffere
36568-36617 Scandia o/2092 leveret 1926-27 - med trykluftbremse og cylinderpuffere
36618-36667 Scandia o/2092 leveret 1927 - med tbr. og griselem i gavlen (se foto) og cylinderpuffere

QRB 36662 (1927 Scandia) med griselem i gavlen i stedet for den sædvanlige gavldør.
Cylinderpuffere og Kk-G trykluftbremse. (Foto: Scandia/JMJK).

Fra 1924 fik vognene trykluftbremseledning.
QR 36029, 36035, 36047 og 36063 blev hvidmalede og ombygget med 4 ventilationsjalousier i 1925. Alle fire blev 1939-40 ombygget til IB.
QR 36268-36467 fik 1925/28 trykluftbremse Kk(G) og nyt litra QRB.
Øvrige vogne 36001-36100 var fra 1928 til 1941 hvidmalede, men ellers uændrede.
1938/40 ombyggedes 50 QR-vogne til kølevogne litra IB.
QR 35968-36267 fik fra 1941 monteret trykluftbremse Hik-G, men beholdt litra QR.
Fra 1944 fik QRB 36468-36667, som havde vakuumbremseledning, nyt litra QRV.
1951/54 fik en del QR-vogne ændret trykluftbremsen til Hik-GP, blev S-mærket (max.hast. 100 km/h) og RIV-mærket.
1954/56 ombyggedes yderligere 100 QR til kølevogne litra IB.
Fra 1959 ombyggedes QR(-B/-V)-vognene i stort tal til HJ, idet dog kun undervognen genanvendtes.
Trykluftbremsen afmonteredes - formentlig til genbrug på nye vogne - fra QR m.fl. fra 1960, og vogne således uden trykluftbremse fik litra QRL.

Specielt mht. vognens lastgrænse: Oprindelig påskrift "Last 15000kg", fra 1930'rne ændret til "Last 15t". Fra1940'rne ændret til "liggende T". Fra midten af 1950'erne indførtes det såkaldte ABC-Lastraster med åben ramme. Fra 1960 ABC-lastraster med lukket ramme, idet det nu var vognens lasteevne (ikke lastgrænse), som blev angivet. For QR-vognene var det 15,5t.Flere modeller:

HobbyTrade laver også en model af QR 36147, QRB 36450 og QRV 36543. Forbilledet til sidstnævnte havde cylinderpuffere.

Dertil flere hvidmalede udgaver, tidsepoke 1928-1941, som også har alle ovennævnte fejl.

Desuden en model af Specialvogn 495:

Model af Specialvogn 495. (Modelfoto: Ole Møller-Nielsen)

Forbilledet til denne vogn har helt "forkert" undervogn med kun 4,20 m akselafstand og uekvilibreret bremsetøj med smal bremsebuk og kun 4 bremsesko - en på hvert hjul. Desuden er dørlukkestang og platformgelænder grå og ikke sortmalede. 

"Specialvogn 495, Redskabsvogn for Svejsekolonnen i 1. Distrikt", ex QRL 36703, 1940 ex SVJ Lk 49 (1927 Scandia).
(Foto Gb 1965: P.C.Johansen)Flere for-billeder:

QR 36108 (1919 Scandia). S-mærket med Hik-GP trykluftbremse og RIV-mærket. 
Lastgrænseangivelse af "liggende T" typen. Nyrevideret 1951. (Clausen/DMJK)

QR 36135 (1919) med Hik-G trykluftbremse og tidstypiske påskrifter. Vognen har endnu de originale 
gavlstolper i behold. Centralværkstedet Kbh, 1944. (DSB)

QR 36239 (1920 Scandia) med Hik-G trykluftbremse og (endnu) med bremsetårn.
Centralværkstedet København 1943. (DSB/Dansk Jernbanearkiv).

QR 36250 (1920 Scandia) fortsat kun med Hik-G trykluftbremse. Frosten aftegner fint vognens "tingel-tangel".
Glostrup 22/12-1963 (K.E.Jørgensen).

Jernbanemuseets QRL 36307 (Scandia 1922) Cylinderpufferne er næppe originale, da QR 36308 (se ovf.) havde kurvpuffer.
Lukket lastraster og uden RIV-mærke. Odense 18/9-1975 (K.E.Jørgensen).

QRV 36534 (1926 Scandia) med Kk-G bremse. Her er cylinderpufferne originaludstyr. 
Transitmærke og 4 bremseslanger. Cvk Kh 1944 (DSB-foto/Dansk Jernbanearkiv).

QRV 36635 (1927 Scandia) - også med Kk-G trykluftbremse og cylinderpuffere. Cvk Kh 1944 (DSB)


Per Topp Nielsen - Dansk Jernbanearkiv © 2006