UIC 20 SZD

Denne side vil handle om europæiske godsvogne fra Sovjetunionen (SZD), som tidligere kørte på det europæiske normalsporsnet. Vognparken er senere overført til andre jernbaner som PKP og CFR. Almindelige russiske vogne - nu f.eks. fra RZD - har altid kørt i normalspors-europa uden større problemer, selvom det mest var normalsporsvogne, der blev overført til USSR. Det krævede blot to ting: Udskiftningshjulsæt eller -bogier samt overgangs-koblingsvogne med SA3-kobling i den ene ende.
Klik på fotografierne for at forstørre dem.

Dieser Seite bespricht die europäische Güterwagen der Sovjetunion (SZD), die ja vorher auf den Normalspurnetz Europas rollten. Der Wagenpark ist später an anderen Verwaltungen wie PKP und CFR überführt geworden. Gewöhnliche russischer Wagen, wie wir sie heute noch kennen, fuhren ja immer ohne große Probleme auf dem Normalspurnetz. Nur müßten zwei Dingen vorhanden sein: Austauschradsätze oder -Drehgestellen und Übergangs-Kupplungswagen mit SA3-Kupplung am einer Ende der Wagen. Meistens waren es aber "unsere" Wagen die nach den UdSSR überführt wurden.
Beim klicken auf dem Fotos werden sie vergrößert.

This page is about european wagons from the sovjet union, that previously rode the standard gauge rails in Europe. Theese wagons were later adapted in the freight stock of PKP and CFR. Ordinairy russian wagons, as we know them today, has always travelled in Europe without further notice than the need of changing the wheelsets or bogies and a pair of wagons with russian SA3-coupler at one end. Normally though it was "our" wagons that went to the USSR
Please click on the photos to enlarge them.


  CCCP Ol7 05201 = SZD 52 20 70-80 366-6 WLABm

De russiske sovevogne har alle dage kørt overalt i Europa. Her er en, som gør ophold i Moss på vej mod Oslo 12-07-1989.
Russischer Schlafwagen waren immer und überall in Europa zu finden. Hier ist einer, der unterwegs nach Oslo einen kleinen Aufenthalt in Moss am 12-07-1989 macht.
Russian sleeping cars were always to be seen all over Europe. Here one of them is seen at Moss, Norway 12 july 1989 on its way to Oslo.


  11 20 220 8 835-8 .Gags

Denne polsk udseende godsvogn blev fotograferet en gang i 60'erne på en af OHJ's stationer. Vognen er slet ikke beregnet på overgang til russisk bredspor (så skulle dens nr have været 12 20 220 ...) og tilhører den østeuropæiske OPW vognpulje, som svarede til den vesteuropæiske EUROP pulje.
Dieser Güterwagen wurden in den 60'er Jahren abgelichtet auf einen Dänischer Privatbahn-Bahnhof. Der Wagen, der gar nicht auf russischer Breitspur übergangsfähig ist (dann müßte der nr mit 12 20 220 ... beginnen), gehört den osteuropäische OPW Wagenpark an, etwa entsprechend den westeuropäische EUROP Wagenpark.
This wagon was photographed in the 60'es at a private railway station in Denmark. This wagon is not at all foreseen to run at russian broad gauge (if so the number had to begin like 12 20 220 ....). It is running in the eastern Europe OPW wagon pool similar to the western EUROP pool.

  11 20 238 2633-5 .Gas

Denne vogn er bygget hos ARAD i Rumænien og ses her splinterny i Gedser 1969. Dengang kunne russiske vogne have numre i særlige nummerserier afvigende fra reglerne i UIC 438-2.
Dieser Wagen ist bei ARAD in Rumänien gebaut un hier brandneu um 1969 in Gedser abgelichtet. Damals konnte die russischen Wagen ein Nummer haben der die Regeln im UIC 438-2 wiedersprach.
This Wagon was build by ARAD of Romania and is here seen brand new i Gedser (DK) 1969. At that time russian wagons could have a running number that differed frum the rules of the UIC 438-2.

  SZD 421144-CA

Dette er russiske fladvogne med normale puffere og træktøj. Desværre nåede jeg ikke at se nærmere på vognene, da fotograferingen blev overvåget af en russisk MP'er! Jeg kunne til nød få lov at fotografere, men at se nærmere på vognene - njet! Pusztaszabolc i Ungarn 25.06.1990.
Hier sehen wir russischer Flachwagen mit (für uns) gewöhnliche Puffern und Kupplungen. Ich konnte die Wagen leider nicht näher ansehen, da die Fotografierung von einer russischer MP überwacht wurde. Fotografieren dürfte ich, aber näher ansehen - Njet! Pusztaszabolc in Ungarn 25.06.1990.
This is russian flat wagons in Pusztaszabolc of Hungary 25.06.1990. They have (to us) normal buffers and drawgear. I could not get a close look at the wagons as the seance was supervised by a russian MP. Take pictures was ok, but touch the wagons - Njet!

  RZD 20 509 21642

701hl kemikalietankvogn fra RZD fotograferet i Hamburg 30.05.1995. Vognen kører på specielle bogier med integreret trykluftbremse M-P (D). Vognens eget bremsesystem er koblet fra.
701hl Chemikalienkesselwagen der RZD am 30.05.1995 in Hamburger Freihafen abgelichtet. Der Wagen ruht auf speziellen Dregestellen mit integriertem Druckluftbremse M-P (D). Der eigene Bremse des Wagens ist abgeschaltet.
70,1 m3 chemical tankwagon from RZD. The wagon is mounted with special bogies with integral brake system M-P (D), as the wagons own brake equipment is unsuitable for working outside Russia.

  DR 42 50 910 0407-6 Us [9084]

Dette er koblingsvognen til førnævnte tankvogne. Nybygget af Deutsche Reichsbahn i 1989-90. Vognen bliver senere til 80-DB type Us 998.
Der Kupplungswagen zur obengenannten Kesselwagen. Neubau ind der DDR 1989-90. Der Wagen wird später zu DB Us 998.
Adapter wagon for the before mentioned tank wagons. It was build 1989-90 in the former DDR. Nowerdays it has become a 80-DB Us 998.

    42 50 908 4291-4 .U [9084]

Dette er en af de ældre koblingsvogne ved 50-DR. Den er ombygget fra en tankvogn derved, at man har fjernet bremseplatformen i bytte for et SA3-koblingshovede. Skiltet til højre på vognen siger "kun til brug mellem Kietz/DDR og Berastowica/USSR". Vognen er fotograferet 25.04.1991 ved Zilly på et ubenyttet strækningsspor ca 10 km nord for Wernigerode.
Eine der älteren Kupplungswagen der DR. Der Aufnahme ist am 25.04.1991 wo die Strecke von Halberstadt nach Osterwieck sich mit der Bundesstraße 244 kreuzt gemacht. Das Schild sagt: "Einsatz zwischen DDR-Bf Kietz und UdSSR Station Berastowica".
One of the older Deutsche Reichsbahn adapter wagons put aside on a closed line north of Wernigerode in former DDR. The photo was taken 25 april 1991. The wagon was to be used between Kietz, DDR and Berastowica, USSR.


=>