44 BHÉV •Klmo   IGA

 

20 44 BHÉV  3145350-3 •Klmo, with italian tripplesprings.  Szentendre 25.06.1990 © Per Topp Nielsen
  16 44 BHÉV  3145356-7 •Klm, with double springs, rented to RÁBA MVG. Kerepesi ut. 24.06.1990 © Per Topp Nielsen
        

20 44 BHÉV  3145358-6 •Klmo, the italian underframe is obvious.  Szentendre 26.07.1989 © Per Topp Nielsen


 


     IGA - 2016 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen