UIC 438

                  1964 (3)


  1964 - UIC 438, 3rd issue, 1-7-1964


  1964 - UIC 438, Ausgabe 3 vom 1-7-1964
  1964 - UIC 438, 3. udgave gyldig fra 1-7-1964

  Gyldig til - Gültig bis - Valid until   1.1.1968

 

   
Fra 1964 foreligger den såkaldte 3. udgave af UIC 438. Der er nu også angivet, hvordan det 12- cifrede vognnummer skal op- bygges. Dog mangler nummer- oversigter endnu for gruppe "0" (private vogne) og "7" (tankvog- ne). Det internationale jernbane- sprog ved UIC var dengang som nu fransk. Andre udgaver på andre sprog var alle oversættel- ser fra fransk, hvilket medførte en del misforståelser. At ordet "Longueur" skulle forstås som vognens læsselængde var ikke umiddelbart forståeligt. Bl.a. DR troede, det var vognens total- længde.
Vognenes litrering er nu mere struktureret. Bl.a. er "Hs-t" blevet til "His", "Sd" til "Uai" og "Ks" med lange støtter til "Kbs".
Der findes ingen rettelsesblade til fortegnelsen, som blev erstattet af 4. udgave i 1968.
 
Aus 1964 liegt Ausgabe 3 der UIC Merkblatt 438 vor. Jetzt auch mit Angaben zur Ver- schlüsselung der Gattungs- nummer der Güterwagen, jedoch noch ohne die Gruppen "0" (Privatwagen) und "7" (Kesselwagen).. Damals wie heute war das UIC Sprache Französisch. Andere Ausgaben wurden von dieser Sprache übersetzt. Dies führte mitunter zu einige Mißverständnisse. Wer könnte auch wissen das "Long- ueur" für "Ladelänge" stand? U.A. DR verstand es als LüP der Wagen.
Die Wagengattungen sind jetzt mehr strukturiert. Statt "Tes-t" heisst es jetzt "Tis", "Ld" jetzt "Ui" und "Ks" mit lange Rungen "Kbs".
Bekannt sind mir keine Ände- rungsanzeigen für dieses Merk- blatt. Ausgewechselt wurde es mit der 4. Ausgabe von 1968.
 
The 1964 version of the UIC 438 leaflet is the third issue. Now also included are listings to translate the letter codes to the new 12-digit wagon number, but still missing the groups "0" (private owners wagons) an "7" (oiltankers). Then as now the UIC language was french. Other versions were all translated from french. This led to some misunderstandings along the way.
The whole structure of the letter codings had been tightened up. So had Ld/Sd changed to Ui/Uai and others was now more detailed.
No corrections are known for this leaflet, but it was dismissed by issue no.4 from 1968.

   
  
  Available for download are:

PDF
 
 1964 UIC 438, 3. udgave, incl. bilag I, II, IIIa, IV og V 
 
1964 UIC 438, 3. Ausgabe, incl. Anlage I, II, IIIa, IV und V
  1964 UIC 438, 3rd edition,
incl. appendix I, II, IIIa, IV and V
     
JPG
 
 1964 Bilag III.b - International litrering 
  1964 Anlage III.b - Internationaler Buchstabenkennzeichnung
  1964 Appendix III.b - International letter codes
     
JPG
 
 1964 Bilag III.c - Nationale underlitra 
  1964 Anlage III.c - Nationaler Buchstabenkennzeichnung
  1964 Appendix III.c - National letter codes
     
PDF
 
 1964 Bilag III.d - Vogntype kodning (a)
  1964 Bilag III.d - Verschlüsselung der Gattungsnummer (a)
  1964 Bilag III.d - Number coding for freight wagons (a)
     

    a)  Nummerområder 0000-0999 og 7000-7999 endnu ikke fastlagt
    a)  Nummernbereichen 0000-0999 und 7000-7999 noch nicht festgelegt
    a)  Number ranges 0000-0999 and 7000-7999 not yet available

 
  
 


  Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen © 25.02.2012