UIC 438-2

                  1968 (4)


  1968 UIC 438-2, Markings to identify freight wagons


  1968  UIC 438-2, Marquage d'identification du materiel a marchandises
  1968  UIC 438-2, Kennzeichnung der Güterwagen 
  1968  UIC 438-2, Litrering og numrering af godsvogne

  
 Edition/Ausgabe/Udgave  4, 1.1.1968

  Valid untill - Gültig bis - Gyldig til  1.1.1980

    Some appendixes are valid only untill 1.4.1970
    Mehrere Anlagen sind nur bis 1.4.1970 gültig 
    Flere bilag er kun gyldig til 1.4.1970

  
   

   
Fra 1968 foreligger den 4. udga- ve af UIC 438-2. Den gælder nu alene for godsvogne, idet personvognene fik deres egen registreringsnøgle 438-1 i 1966.
Litreringen er udviddet og num- mernøglen (Bilag IIId) omfatter nu også gruppe "0" og "7". Samme bilag IIId fører herefter sit eget liv med egne rettelses- blade.
Væsentligste ændring siden 1964 er nok den udviddede nummernøgle for udvekslings- regimer (bilag I). Bl.a. indføres regime 31 RIV for jernbaneejede bogievogne. (De private vogne hedder fortsat kun 21 RIV).

Alle bilag undtaget IIIc og IV ud- skiftes fra 1970:

 
Aus 1968 liegt Ausgabe 4 der UIC Merkblatt 438-2 vor. Jetzt nur für Güterwagen, als die Reisezugwagen seit 1966 ihr eigene Merkblatt 438-1 haben.
Die Buchstabenkennzeichnung ist erweitert und Anlage IIId um- fasst jetzt auch die Gruppen "0" und "7". Dieser Anlage IIId führt ab jetzt sein eigenes Leben mit eigener Änderungsanzeigen.
Wesentlichste Änderung seit 1964 ist wohl das Anlage I über Kodifizierung der Austausch- verfahren. So heisst es z.B. für bahneigene Drehgestellwagen jetzt "31 RIV" statt "21 RIV". Die Privatwagen heissen aber wie bisher "21 RIV" (Änderungs- anzeige vom 1.1.1973)

Alle Anlagen ausser IIIc und IV werden ab 1970 ausgewechselt:

 
The 1968 version of the 438-2 leaflet is the fourth issue. Now it is only for freight wagons as passenger stock (coaches) have their own leaflet 438-1 since 1966. The number enco- ding appendix IIId from now on live a life of its own, with its own amendments. The letter coding has changed a bit, but most obvious are the changes in the exchange codes of appendix I (2 first digits of the wagons num- ber). Now f.i. it is "31 RIV" for railway owned bogie wagons instead of "21 RIV". Private owned wagons still carries only the "21 RIV" marking.

All appendixes, less IIIc and IV, are reissued from 1970 on:

   
  
  Available for download are:

PDF
 
 1968 UIC 438-2, 4. udgave, incl. bilag IV 
 
1968 UIC 438-2, 4. Ausgabe, incl. Anlage IV
  1968 UIC 438-2, 4th edition,
incl. appendix IV
     
PDF
 
 1968 Bilag I - Udvekslingsregime (gyldig til 1.10.1970) 
 
1968 Anlage I - Kodifizierung der Austauschverfahren (gültig bis 10.70)
 
1968 Appendix I - Exchange codes (expires 1.10.1970)
     
PDF
 
 1968 Bilag II - UIC jernbanekoder (gyldig til 1.4.1970) 
 
1968 Anlage II - UIC Eisenbahnverwaltungen (gültig bis 1.4.1970)
 
1968 Appendix II - UIC railway codes (expires 1.4.1970)
     
PDF
 
 1968 Bilag III.a - Oversigt hovedlitra (gyldig til 1.12.1975) 
 
1968 Anlage III.a - Übersicht Gattungsbuchstaben (gültig bis 1.12.1975)
 
1968 Appendix III.a - Master letter codes (expires 1.12.1975)
     
JPG
 
 1968 Bilag III.b - UIC godsvognslitrering (gyldig til 1.4.1970)
 
1968 Anlage III.b - UIC Buchstabenkennzeichnung (gültig bis 1.4.1970)
 
1968 Appendix III.b - UIC freight wagon letter codes (expires 1.4.1970)
     
JPG
 
 1968 Bilag III.c - Nationale underlitra (gyldig til 1.1.1980)
 
1968 Anlage III.c - Nationaler Buchstabenkennzeichnung (g.bis 1.1.1980)
 
1968 Appendix III.c - National letter codes (expires 1.1.1980)
     
PDF
 
 1968 Bilag III.d (a) - Vogntype kodning (gyldig til 1.4.1970)
 
1968 Bilag III.d (a) - Verschlüsselung der Gattungsnummer (g.bis 1.4.1970)
 
1964 Bilag III.d (a) - Number coding for freight wagons (expires 1.4.1970)
     

    a)  Rettelsesblade 1 (1.4.68), 2 (15.6.68), 3 (19.9.68), 4 (1.1.69) og 5 (19.5.69) er indarbejdet.
    a)  Änderungsanzeigen 1 (1.4.68), 2 (15.6.68), 3 (19.9.68), 4 (1.1.69) und 5 (19.5.69) sind eingearbeidet
    a)  Inclusive amendments 1 (1.4.68), 2 (15.6.68), 3 (19.9.68), 4 (1.1.69) and 5 (19.5.69)

 
  
 


  Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen © 25.02.2012