DSB 1935:  TL 9999


• Transportvogne for Larvefodskraner
Transportwagen für DSB Kräne
• Wagons for DSB cranes


update 17.08.2009


 

1935:  TL 9999  ex TGC  

DSB købte i 1935 en Larvefodskran fra Hans Nielsen, Aarhus og senere endnu en (nr.2). For at transportere kranerne rundt i landet efter behov monterede Cvk Ar i 1935 køreplader og ledeskinner på undervognen fra T
GC 8956 (1927 Scandia). PDF tegning af TGC 8956. 

Vognen benyttedes indtil 1943, hvor den afløstes af en ny vogn (se nedf.), og den gamle vogn tilbageførtes til sit oprindelige udseende som TGC 8956.


1943:  T
L 9999  ex MW
   Mw og bogiernes historie

DSB Cvk Kh byggede ud af undervognene fra to udrangerede diesellokomotiver M
W 117 og 118 (1929 B&W) en ny TL 9999 på lokomotivernes to-akslede bogier. Formentlig tog værkstedet det to toakslede bogier med tilsvarende rammehalvdele, men kun midterstykket af rammen fra det ene lokomotiv. Disse to dele blev så sat sammen således, at den nye vogn fik samme længde, som den gamle. Dette gjorde, at den nye vogn blev bygget en smule asymmetrisk.  PDF blad med tekniske oplysninger.

Bemærk at bogiernes hjulsæt har forskellig diameter. De største sidder yderst. Der var monteret en håndbremse på den ene side af hver bogie.

Vognen benyttedes indtil 1964, hvor den blev hensat i Århus. Efter omlitreringsplanen fra 1964 skulle vognen have nyt UIC litra •Sklp, men det blev ikke til noget, og vognen ophuggedes i 1965. Bogierne genanvendtes i 1966 til bygning af to skinneaflæsningsvogne, Specialvogn 637 (bogie MW117B) og 638 (bogie MW118B).


Für den Transport von DSB eigene Kräne baute Zentralwerkstatt Aarhus 1935 den TGC 8956 zu TL 9999 um. Da der Wagen im öffentliche Güterverkehr benötigt war wurde er 1943 wieder zu TGC hergerichtet, und eine neue TL 9999 wurde aus zwei Hälften der Rahmen von zwei Diesellokomotiven MW 117 und 118 im Zentralwerkstatt Kopenhagen zusammengebaut. Dieser Wagen hielt sich im Verkehr bis 1964 wo er statt der vorgesehene UIC Gattung •Sklp zu erhalten 1965 verschrottet wurde. Die zwei Drehgestellen wurden 1966 zu zwei Dienstwagen - Rampenwagen zur Abladung von Langschienen - umgebaut.  


In 1935 DSB rebuilt the TGC 8956 to a wagon for transporting one of two cranes DSB had bought from Hans Nielsen, Aarhus. In 1943 a new wagon was build from leftovers of two Diesellocomotives MW 117 and 118. This wagon, carrying the same number TL 9999 as the first one, ran untill 1965 when it was scrapped not getting its UIC lettercode •Sklp. The bogies was used for two MOW wagons used to deload long rails from other wagons. 

 


© 2009 Dansk Jernbanearkiv / Per Topp Nielsen