DSB 1919:  ZT > TK 10000


• Dyblastvogn ZT 99999 > TK 10000 > 9293000 •UAI
Tiefladewagen TK 10000 der DSB
• Low loading DSB wagon T
K 10000

update 17.08.2009


 

1919:  ZT 99999  [P]  FRICHS A/S > TK 10000  

FRICHS A/S i Aarhus byggede foruden damplokomotiver bl.a. store kedler og beholdere. I 1919 havde man behov for en jernbanevogn til transport af disse store kedler. FRICHS konstruerede selv vognen, men lod Scandia i Randers bygge bogierne i 1919. Z
T 99999 blev afgivet til drift i 1920. 

Vognen solgtes til DSB i 1929, hvor den omlitreredes til TK 10000. Farven synes at være mørk grå med sorte hjul, akselkasser, fjedre og påskriftstavle samt hvide påskrifter.

DSB lod i 1936 vognen ombygge, idet de oprindelige nedad buede sprøjler midt i vognen blev ændret til et plant netværk af kraftige jernprofiler. Frem til 1950'erne blev vognen malet hel grå med sorte påskrifter. Frem til 1965 fik vognen nye hjulsæt med selvsnørende aksellejer (Athermos) og igen hvide påskrifter. 

I 1966 fik vognen UIC nummer 20 86 9293000-0 •UAI - fortsat med nummer m.v. til højre på vognsiden på den gamle påskriftstavle. Fra 1967 tillige monteret med 650mm cylinderpuffere og nu helt sortmalet med hvide påskrifter. I 1974 monteredes to skinnestykker på lasteplanet, formentlig til brug for transport af rangertraktorer. Vognen blev ophugget i februar 1979 i Mølleengen Værksted ved Århus.

PDF blad med tegninger af vognen  -o-  PDF blad med tekniske data.


Der erste Tiefladewagen für den öffentliche Güterverkehr kam 1929 zu DSB, als sie von FRICHS A/S ihren Kesseltransportwagen ZT 99999 [P] aus 1920 (Drehgestelle jedoch 1919 von Scandia Randers) kaufte und er zu TK 10000 umtaufte. Eine Umbau 1936 gab den Wagen eine flache Boden statt den ursprunglichen Halbbogenträgern. Neue Zylinderpuffer und Radsätze gab auch den Wagen in den 1960ern ein moderneres Aussehen. Ab 1966 hiess der Wagen 20 86 9293000-0 •UAI und wurde 1979 verschrottet.  


DSB's first low loader was issued in 1929 as DSB bought the private owned ZT 99999 from its owner FRICHS A/S, who also built the wagon in 1920, apart from the bogies that were built at Scandia Randers 1919. With DSB it became TK 10000. The wagon was rebuilt 1936 with a flat loading plane in stead of the original halfround members (se the drawings in the PDF files). Also new buffers and wheelsets lead to a more modern look. 1966 the wagon got its UIC number 20 86 9293000-0 •UAI. The wagon was scrapped in 1979.  

 


© 2009 Dansk Jernbanearkiv / Per Topp Nielsen