44 BHV Hfgk   IGA

 

21 RIV MC  44 BHV  2090000-0 Hfgk Gjtk,  ex coll. Per Topp Nielsen

 


 
  |  CODE + VKM 21 44 BHV Budapesti Helyi rdek Vasutak  
  |  UIC Nr 21 44 2090 000 - 2090 005 Hfgk    
  |  Ex  Nr    

  

  |  20. L/P  --  cm |  30. DB/SSH ? cm |  40. BR AUT G
  |  21. L/P hbr ? cm |  31. DH/ESH ? cm |  41. BR MAN Sbr cabin
  |  22. AXT/BCA ? cm |  32. FLH ? cm |  42. No. built     20
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW ? t |  43. Built 1926
  |  24. IL ? cm |  34. TARE ? t |  44. Builder Ganz
  |  25. IB ? cm |  35. ABC max ? t |  45. Y + ?
  |  26. BFL ? m2 |  36. @ KM/H ? km/h |  46. Y OBS ?
  |  27. IHS ? cm |  37. KM/H max ? km/h  |  47. DRW -- 
  |  28. IHM ? cm |  38. @ ABC ? t |  48. FOTO --
  |  29. RF ? hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO --

    Rem:
     
   
  
 


     IGA - 2016 Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen